Arkiv: februari 2016

Norra Slön 1:32

Mark och anläggningsarbeten för 2 st Industri/Lagerbyggnader. VA, Pålning , 2 st betongplattor á 1000 m2. Aslfaltering, L-stöd och Staket.

Posted in Projekt |