Bostads­områden

Grimsrud påtar sig hela processen med bostadsområden allt från detaljplan, projektering utbyggnad och försäljning. Detta är ett av våra kärnområden, vi har under åren byggt många bostadsområden.

Vi bygger bostadsområden i egen regi, men de flesta är för privata och offentliga uppdragsgivare. Vi påtar oss sådana uppdrag i alla olika avtalsformer.  Allt ifrån offentliga anbud, delade avtal och totalentreprenader med komplett projektering och utbyggnad till fast pris.

Grimsrud utför bostadsområden med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till flexibilitet och säkerhet.

Kontakta oss