Industri

Grimsrud har god erfarenhet med att anlägga stora industriområden. Vi projekterar, massberäknar och finner bra och ekonomiska lösningar för kunden / byggherren.

Vi har flera större maskiner som lämpar sig bra för massförflytningar och för planering av tomter. Vi utför också kompletta VVA–anläggningar med tekniska installationer för att färdigställa till byggande på tomten. Vidare utför vi mark och utomhus arbeten vid  utbyggnad av industri tomter / bygg.

Grimsrud utför planering av stora industriområden med duktiga och flexibla medarbetare med lång branscherfarenhet och med en modern maskinpark med dagens krav till  flexibilitet och säkerhet.

Kontakta oss