Arkiv: augusti 2020

Raftötången VA

Vi har bytt vatten- och avloppsledningar på Raftötångens fritidsområde i Tanums Kommun. Projektet har pågått under flera etapper.

Posted in Projekt |

Husbilsparkering

Vid Mjölkeröds Golfklubb har vi iordningställt 7 st ställplatser med el för husbilar

Posted in Projekt |

Färingen Råvattenledning

Färingen råvattenledning med intagsbrunn och VA-anläggning, för a tt säkra vattenförsörjningen i det kommunala ledningsnätet. Intagsledningar ska göras i ut … Läs mer

Posted in Projekt |

Gullbringa

VA-ledningar till 3 st nya tomter

Posted in Projekt |

Villa Sannäs

Markarbete, terrassering och VA för husgrund. Betongtrappa, L-stöd mur och slänter med kullersten

Posted in Projekt |

GBJ Sundstrand

I Sundstrand, Uddevalla,  planeras ett nytt bostadsområde omfattandes 17 st radhus, 28 st bostadsrätter och 20 st hyresrätter. Det planeras … Läs mer

Posted in Projekt |